Trainingen en workshops

Workshops 'Op je gemak voor de groep' gebaseerd op de methode van Speaking Circles

 

€20,00 per workshop van 2,5 uur

 

€70,00 voor een strippenkaart van 4 x 1 workshop van 2,5 uur.

 

 

 

 

 

 

 

Individuele coaching

€150,00 per uur, excl. 21% BTW voor bedrijven en organisaties.

voor particulieren, in overleg.

 

 

Aangesloten bij NOBCO en NVNLP en geregistreerd bij het IEP.

Werk wordt uitgevoerd conform de etische codes en de gedragscodes van de de NOBCO, NVNLP en het IEP. 

 

MPA-metaprofielanalyse

De kosten bestaan uit drie onderdelen:

voorbereidingsgesprek, een rapport, een interpretatiegesprek en analyse van het rapport.

 

 

Totale kosten: €300,-- excl. 21% BTW

 

 

 

Aangesloten bij NOBCO en NVNLP en geregistreerd bij het IEP.

 

Werk wordt uitgevoerd conform de etische codes en de gedragscodes van de de NOBCO, NVNLP en het IEP.  

gastdocentschappen

Loopbaanbegeleiding MBO / Nederlands VO en MBO / Zakelijke Communicatie MBO en HBO / Communicatievaardigheden MBO en HBO.

 

€45,00 per uur

Per lesuur reken ik een half uur voorbereiding en nazorg

 

Inhuur per lesuur van 60 minuten bedraagt €67,50.

 

 

CRKBO-registratie

opeidings- en trainingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW.